Thursday, February 25, 2021
Home Tags Photoshop

Tag: Photoshop

[Win/Mac] Full bộ Adobe 2020 (Googledrive, Fshare)

Download Full bộ Adobe CC 2020 (Đã Actived) Adobe đã chính thức phát hành bộ sản phẩm phiên bản 2020 (như Photoshop 2020 version 21,...

50 Spring Lightroom Presets and LUTs – CreativeMarket

50 Spring Lightroom Presets and LUTs Chia sẻ bộ 50 Preset & LUTs Spring trị giá $19 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: 50 Spring Lightroom Presets&LUTs Pack Compatible...

Fresh Lightroom Presets – CreativeMarket

Fresh Lightroom Presets Chia sẻ bộ Preset Fresh trị giá $16 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: Fresh Presets Pack Compatible softwares: Lightroom 4, 5, 6 and 7(CC) Adobe Photoshop Action Adobe Lightroom...

Sea Wind Lightroom Presets Pack – CreativeMarket

Sea Wind Lightroom Presets Pack Chia sẻ bộ Preset Sea Wind trị giá $16 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: Sea Wind Presets Pack Compatible softwares: Lightroom 4, 5, 6 and...

Machu Picchu Pro Lightroom Presets – CreativeMarket

Machu Picchu Pro Lightroom Presets Chia sẻ bộ Preset Machu Picchu Pro trị giá $16 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: Machu Picchu Pro Presets Pack Compatible softwares: Lightroom 4, 5,...

Calypso Lightroom Presets – CreativeMarket

Calypso Lightroom Presets Chia sẻ bộ Preset Calypso trị giá $16 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: Calypso Presets Pack Compatible softwares: Lightroom 4, 5, 6 and 7(CC) Adobe Photoshop Action Adobe Lightroom...

Laconic Lightroom Presets – CreativeMarket

Laconic Lightroom Presets Chia sẻ bộ Preset Laconic trị giá $16 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: Laconic Presets Pack Compatible softwares: Lightroom 4, 5, 6 and 7(CC) Adobe Photoshop Action Adobe Lightroom...

Sugar & Spice Lightroom Presets – CreativeMarket

Sugar & Spice Lightroom Presets Chia sẻ bộ Preset Sugar & Spice trị giá $16 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: Sugar & Spice Presets Pack Compatible softwares: Lightroom 4, 5,...

Rust & Roses Lightroom Presets – CreativeMarket

Rust & Roses Lightroom Presets Chia sẻ bộ Preset Rust & Roses trị giá $16 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: Rust & Roses Presets Pack Compatible softwares: Lightroom 4, 5,...

Everyday Bright Preset – CreativeMarket

Everyday Bright Lightroom Preset Chia sẻ bộ Everyday Bright Preset trị giá $16 từ CreativeMarket  I. Chi Tiết Presets Name: Everyday Bright Presets Pack Compatible softwares: Lightroom 4, 5, 6 and 7(CC) Adobe...

POPULAR

HOT NEWS